Menu
Menu

Το σχολείο μας

Η ιστορία του Γυμνασίου

Οι Συμιακοί, που ασχολούνταν με τα κοινά, αποφάσισαν να ιδρύσουν στο νησί τους Γυμνάσιο προσανατολισμένο στις νέες απαιτήσεις της εποχής, δηλαδή κατάλληλο οίκημα, επαρκές προσωπικό, όργανα διδασκαλίας που θα βοηθούσαν τους νέους να αγαπήσουν τις επιστήμες της εποχής και να αντιδράσουν στις πιέσεις των δυνάμεων Κατοχής.

Οι τοπικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, η οικονομία ήταν ανεπτυγμένη εξαιτίας του εμπορίου των σπόγγων και το κυριότερο την εποχή αυτή υπάρχουν στην Σύμη στις κοινοτικές και εκκλησιαστικές θέσεις με κύρος και σθένος, αγωνιστικότητα και θάρρος, που θα αναλάβουν το βάρος των ευθυνών τους 다운로드.

Το έτος 1920 αποφασίστηκε η ίδρυση Γυμνασίου στην Σύμη, που θα έφερε την επωνυμία Πανορμίτειο Γυμνάσιο. Το σχολείο αυτό θα ιδρυθεί ως την ανωτέρα της νήσου Σχολή και τα έξοδα της συντήρησης του θα αναλάβει η Ιερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτη Samba download. Ορίσθηκε, τότε, ειδική Επιτροπή για την υπόδειξη κατάλληλου οικοπέδου, όπου θα κτιζόταν το νέο κτίριο του Γυμνασίου. Η επιτροπή ενέκρινε ως κατάλληλο τόπο το χώρο της Δημόσιας Ελληνικής Σχολής (παλιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα) επάνω στο Κάστρο xbox one 게임. Δεν αναγέρθηκε εκεί το Γυμνάσιο επειδή δεν επέτρεψε η Ιταλική διοίκηση. Παράλληλα με την επιτροπή ο Αρχιμανδρίτης Μακάριος προτείνει το Γυμνάσιο να κτιστεί στην τοποθεσία Ανεμόμυλοι. Προβλήθηκαν ακόμη και άλλες δυσχέρειες.

Επειδή δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για τον σκοπό αυτό, ο τοποτηρητής Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη Μακάριος ο Γ 다운로드? (1902-1924) ανέλαβε να περιοδεύση στην Αίγυπτο, όπου ήταν εγκατεστημένοι πολλοί Συμιακοί και υπήρχε και αξιόλογη παροικία Συμιακών, για να εξοικονομήσουν χρήματα για την ίδρυση του Γυμνασίου. Ο Μακάριος μετά το τέλος της περιοδείας του στη χώρα του Νείλου επέστρεψε στο νησί με το ποσό των 60000 λιρών που ήταν τότε αρκετό για να απόκτηση το νησί της Σύμης το Γυμνάσιο που χρειαζόταν 다운로드.

Πολλές σκέψεις προτάθηκαν γύρω από την οικοδόμηση του νέου γυμνασιακού κτιρίου. Τελικά, επικράτησε η γνώμη να αγορασθεί έτοιμο το οίκημα που θα επισκευαζόταν και θα διαμορφωνόταν έτσι, ώστε να καταστεί κατάλληλο για να λειτουργήσει ως διδακτήριο 다운로드.

Το έτος 1922, στις 12 Φεβρουαρίου, έγινε η αγοραπωλησία της οικίας των αδελφών Ι.Κοντογιάνη για να στεγασθεί σε αυτήν το Γυμνάσιο. Τα εγκαίνια του διδακτηρίου έγιναν στις 18/9/1922 και για να τιμηθεί η χορηγούσα Μονή, το διδακτήριο ονομάστηκε Πανορμίτειο Γυμνάσιο 다운로드. Η δωρεά και η ημερομηνία των εγκαινίων απαθανατίσθηκαν σε ειδική μαρμάρινη πλάκα, πο στολίζεται στο υπέρθυρο της εσωτερικής κεντρικής εισόδου του κτιρίου. Επίσης υπάρχει άλλη μία πλάκα με τα ονόματα και άλλων ευεργετών.

Το έτος 1927 οι Συμιακοί της Αμερικής πρόσφεραν στο Πανορμίτειο Γυμνάσιο σημαντικό χρηματικό ποσό για τησυγκρότηση εργαστηρίου φυσικής και χημείας ms 오피스 2016 무료.

Το έτος 1923 η Ελληνική πια Σχολή του Κάστρου λειτουργούσε ως μικτό πεντατάξιο Γυμνάσιο και στο μεταξύ άρχισαν οι ενέργειες, για να αναγνωρισθεί από το Ελληνικό Κράτος ως Γυμνάσιο της Αλλοδαπής. Το έτος1924, αναγνωρίσθηκε ως ομοταγές Γυμνάσιο του Ελληνικού Κράτουςμε διάταγμα του Βασιλεύς Γεωργίου Β? rom.

Κατά το χρόνο που γίνονταν οι ενέργειες για την αναγνώριση του Πανορμιτείου Γυμνασίου ως ισότιμου σχολείου με τα αντίστοιχα Γυμνάσια, που λειτουργούσαν στην Επικράτεια του Ελληνικού Κράτους, εγέρθηκαν μερικές αντίθετες φωνές που συνιστούσαν να μη λειτουργήσει στη Σύμη Κλασσικό Γυμνάσιο, αλλά επαγγελματική Σχολή, που θα θεράπευε την αναπτυσσόμενη βιοτεχνία-βιομηχανία στον Ελλαδικό χώρο.Άλλωστε από τις αρχές του 20ου αιώνα αυτή τη γραμμή υιοθέτησε το Υπουργείο Παιδείας του Ελληνικού Κράτους. Η αντίληψη αυτή όμως δεν βρήκε ανταπόκριση στην Σύμη, όπου χαρασσόταν η πολιτική της εκπαιδευτικής μόρφωσης των παιδιών των Συμιακών.

Από το έτος 1929 μέχρι το έτος 1934 το Πανορμίτειο Γυμνάσιο λειτουργούσε ως μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο 다운로드. Από το έτος 1934 μέχρι το έτος 1937λειτουργησε ως τριτάξιο Γυμνάσιο μικτό(κατώτερη μέση σχόλη), αφού η Ιταλική Διοίκηση κατάργησε τις τρεις ανώτερες τάξεις του. Έτσι, το Πανορμίτειο Γυμνάσιο το έτος 1937 μετατράπηκε σε μέσο Ιταλικό Σχολείο(ScualaMediaItaliana). Από το έτος 1937 μέχρι το έτος 1939 περίπου το Πανορμίτειο Γυμνάσιο λειτούργησε ως ScuolaMediaInferioris. Από το έτος 1945 μέχρι το 1946 λειτούργησε ως Ελληνικό μικτό εξατάξιο Γυμνάσιο.

Μετά την ενσωμάτωση, δηλαδή από το σχολικό έτος 1947-1948 μέχρι το 1965 το Πανορμίτειο Γυμνάσιο λειτούργησε ωςεξατάξιο Γυμνάσιο. Από το Μάρτη του 1965 μέχρι της 29/9/1967 το σχολειό λειτουργούσε ως τριτάξιο (μικτό) Γυμνάσιο και ως τριτάξιο (μικτό)Λύκειο. Από την 1/10/1967 το Πανορμίτειο Γυμνάσιο λειτούργησε ωςεξατάξιο Γυμνάσιο. Από το 1977 και έπειτα λειτουργεί ωςτριτάξιο Γυμνάσιο και ως τριτάξιο Λύκειο.

Το Πανορμήτειο Γυμνάσιο συμπλήρωσε φέτος 89 χρόνια ευδόκιμης λειτουργίας.